Chroom-6 is steeds vaker onderwerp van gesprek en dat is niet zo vreemd gezien het feit dat Chroom-6 zeer schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. In de praktijk komen vele verschillende bedrijven in aanraking met producten waarbij Chroom-6 is toegepast. Denk bijvoorbeeld aan: laboratoria, straalbedrijven, onderhoudsbedrijven en installatiebedrijven. Om die reden is het van essentieel belang dat de omgeving en de volksgezondheid maximaal beschermd worden tegen blootstelling aan Chroom-6. Asgro wil u graag hierbij assisteren.

Doordat de toepassing van Chroom-6 zo divers is, is het van groot belang dat alle bedrijven die in contact komen met de elementen van Chroom-6 zich goed laten informeren en zich terdege voorbereiden. Dit om de uitvoering van hun bedrijfsproces en hun omgeving op een veilige manier te kunnen en blijven waarborgen. Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u zich verder wenden tot deze website of neem contact op met één van onze Chroom-6 specialisten op ons kantoor te Vianen.