Over Chroom-6

Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap. Deze wordt onder andere verwerkt in (grond)verf. Chroom-6 heeft als belangrijkste eigenschap dat het metalen oppervlaktes tegen corrosie beschermt. Momenteel wordt er nog steeds gewerkt met Chroom-6. Denk hierbij aan het Ministerie van Defensie, evenals de auto-industrie, brug- en wegenbouw en de vliegtuigindustrie.

Waar vindt u Chroom-6 en wat is het gevaar?

Chroom-6 komt vrij tijdens het verwerken van grondstoffen waarbij Chroom-6 bestanddelen zijn toegevoegd of bij het verwijderen van Chroom-6 bevattende bestanddelen zoals oude verflagen. Zo komt Chroom-6 onder andere vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf óf bij het verwijderen hiervan door deze te schuren, slijpen, zagen of verhitten. De vrijgekomen elementen bevatten dan Chroom-6.

Het in contact komen (blootstelling) met Chroom-6 kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Chroom-6 kan diverse varianten van kanker veroorzaken en is er kans om verscheidende allergieën op te lopen.

Vanwege de zeer hoge gezondheidsrisico’s dient het verwijderen door specialisten te worden uitgevoerd. Het is hierbij van groot belang om de mensen en de omgeving voor de gevaren van Chroom-6 te beschermen. Om dit te realiseren heeft Asgro alles in huis.

Hoe kun je in aanraking komen met Chroom-6?

We onderscheiden drie manieren waarop Chroom-6 in het lichaam kan komen. Dit kan via de huid, door het in te ademen en door het in te slikken. Het is om die reden nog gevaarlijker dan asbest. Asbest wordt namelijk niet door de huid opgenomen en komt alleen door inademing in de longen terecht.

Ook in de verf op de Waalbrug is vorig jaar Chroom-6 vastgesteld.