Asgro is een Erkend Leerbedrijf!

Sommige weten het al, anderen nog niet. Wij zijn sinds begin juli 2023 een Erkend Leerbedrijf! De stap om Erkend Leerbedrijf te worden past perfect binnen onze ambities van ontwikkeling en professionalisering van ons bedrijf Asgro.

Als Erkend Leerbedrijf dragen wij actief bij aan de toekomst van vakmanschap en mogen wij onszelf als voorbeeld zien in de branche. Daar mogen we best trots op zijn! Niet ieder bedrijf kan namelijk zomaar studenten opleiden. Als onderneming moet je hiervoor aan een hele lijst voorwaarden voldoen. 

Veel studenten gaan bovendien na hun opleiding bij hun leerbedrijf aan de slag. Dit geeft Asgro een groot voordeel, omdat wij hiermee onze actuele kennis vergroten en daar hebben uiteindelijk onze klanten enorm veel profijt van. Naast dat het onze klanten en Asgro voordelen biedt, is het natuurlijk ook bijzonder om studenten te begeleiden en er mede voor te zorgen dat zij hun diploma kunnen halen! Daar werken wij graag aan mee!

Op dit moment zijn wij onder andere al erkend voor de opleiding ‘Logistiek Medewerker’ en zullen in de toekomst voor meerdere opleidingen erkenning aanvragen. Studenten én zij-instromers kunnen vanaf heden een stageplaats bij Asgro aanvragen voor hun opleiding. Neem voor vragen hierover gerust contact met ons op!

Ons VCA-certifaat

Veel van onze klanten zijn werkzaam in een risicovolle sector of werken in een risicovolle omgeving. Om deze klanten de beste service te bieden is Asgro sinds eind 2020 officieel ISO 9001 en VCA gecertificeerd. Deze ISO 9001:2015 en VCA* 2017/6.0 certificering is een bevestiging van de hoge eisen die wij stellen aan onze mensen, diensten en service.
Jaarlijks worden deze certificeringen door een onafhankelijke instantie geauditeerd en zodoende kunt u ervan op aan dat deze hoge eisen ook voor de toekomst zijn gewaarborgd. Dus bij Asgro zit u goed!

Download the PDF file .

Download the PDF file .

Waarom ISO 9001:2015?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het ISO 9001 certificaat toont u als klant dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs

Waarom VCA* 2017/6.0?

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, beter bekend onder de afkorting VCA, is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Middels de VCA wordt de veiligheid op de werkvloer bevorderd. VCA is niet wettelijk verplicht, maar vaak stellen de overheid en opdrachtgevers het VCA certificaat wel als voorwaarde. Hierdoor weet u als klant zeker dat Asgro werkt volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Wat is het verschil tussen een VCA diploma en een VCA certificaat?

De termen VCA diploma en VCA certificaat worden vaak door elkaar gebruikt wat nog weleens verwarrend kan zijn. Een VCA diploma kun je halen door te slagen voor het VCA examen terwijl een VCA certificaat wordt afgegeven aan een bedrijf dat aan de VCA regelgeving voldoet. Het VCA diploma is dus voor personen en het VCA certificaat voor bedrijven.

Safety Sign Erkenning

Naast de ISO en VCA certificaten zijn wij ook in het bezit van het certificaat “Erkend face fittester”. Dit door de “Stichting Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de Werkplek” uitgegeven certificaat geeft aan dat onze specialisten zijn opgeleid voor het afnemen van face fit-testen.


Waarom een face fit-test?

Met een face fit-test wordt gecontroleerd of de pasvorm van een adembeschermingsmiddel (half- of volgelaatsmasker) voldoet en men dus de juiste bescherming of wel masker draagt. De face fit-test is al een aantal jaren verplicht (per 1 januari 2015) en dient vervolgens jaarlijks uitgevoerd te worden.

De face fit-test wordt uitgevoerd volgens het HSE 282/28 protocol, de Operational Circulair 282/28 – Fit Testing Of Respiratory Protective Equipement Facepieces. Dit betekent dat de gebruiker onder begeleiding verschillende oefeningen doorloopt die de praktijk zo veel mogelijk benadert. De fit-factor die daar uitkomt, zegt iets over de mate van bescherming van het adembeschermingsmiddel in combinatie met de gebruiker.

Asgro beschikt over het PortaCount Pro+ face fit-test apparaat. Met de PortaCount Pro+ kunnen wij een kwantitatieve face fit-test afnemen.