Asbest onar?m bran?? için tam hizmet!

Asgro & Van der Voort asbest onar?m bran?? için bir tam hizmet organizasyonudur! Onar?m? kendimiz yapm?yoruz, advice fakat onar?m yapabilmek için her?eyimiz mevcuttur. 2000 y?l?nda ba?lad?k ve asbest ambalaj malzemelerinin en büyük tedarikçisi olduk. Asbest ambalaj malzemelerinin yan? s?ra asbest onar?m makinelerinin sat???, kiralamas?, bak?m?, tefti?i ve sertifikasyonunu sa?l?yoruz.
Asgro & Van der Voort’ ?n Hollanda’da iki bayisi vard?r. Wormerveer ve Ijsselstein’de.
Ijsselstein bayimizde ürünlerin yan? s?ra kiralama, bak?m ve tefti? imkânlar? vard?r. Orada özel iste?e göre yap?lm?? tesisatlar yap?l?yor ve size Asgro & Van der Voort’ ?n iste?e göre yapma imkânlar? hakk?nda güzel bir genel bak?? sa?layan showroomumuz vard?r.
Hollanda’daki bayilerimizin yan? s?ra, Maldegem Belçika’da Belçika/Fransa onar?m pazar? için bir sat?? ekibi ile bir bayimiz vard?r. K?sa süredir Türkiye’de faaliyet sürdürmekteyiz.
Kaliteli ürünlerin ve deneyimli motiveli elemanlar?n kombinasyonu Asgro & Van der Voort’ ? hem yurtiçinde hemde yurtd???nda çok memnun mü?terileri olan mükemmel uluslararas? çal??ma orta?? yapar.
pandlaagasgro