Asbest söküm ve temizlik ürünleri için tüm set

Solunum koruyucu ekipman ve/veya Asbest söküm ve temizlik malzemesine mi ihtiyac?n?z var? Makineniz tamirde mi? Asgro & Van der Voort’ da sorunsuz bir ?ekilde profesyonel malzeme kiralayabilirsiniz. Böylece kendiniz sat?n almadan mükemmel malzemelere sahip olacaks?n?z. Bu sizin için çok s?k yapmad???n?z özel görevler için veya makinenin tamir edilmesi gerekti?inde avantajl? ve pratiktir.

S?k? güvenlik gereksinimler ve standartlar

Bizim kiralad???m?z tüm malzemeler, en s?k? güvenlik gereksinimlerine ve standartlar?na uygundur. Tamamen bak?mlar? yap?lm??t?r ve denetlenmi?lerdir. Tüm cihazlar, her kiralama süresinden sonra kontrolden geçer ve bak?m servisimiz taraf?ndan bak?mlar? yap?l?r.

pagina-verhuur-beacon