Y?ll?k Test

Gereksinimlere uygun olan ve güvenli makinelerle çal??t???n?zdan emin olmak m? istiyorsunuz? Yetkili denetleme ekibimiz her y?l sizin tefti?inizi yaps?nlar. Biz sizin tüm asbest malzemelerinizi NEN-EN 1822 & NEN 3140 ‘a göre tefti? ediyor ve tasdikliyoruz. Testten sonra makinenizin tüm gerekli bilgilerini kapsayan bir sertifika alacaks?n?z.

Biz a?a??daki makineleri tefti? ediyoruz:

  • Anti bas?nç makineleri
  • Anti bas?nç kay?t cihaz?
  • Elektrikli süpürge
  • Elektrikli süpürge
  • Elektrik kompresörler
  • Absorbsiyon kurutucular?
  • Solunum koruyucular
  • Dizel kompresörler
  • Su yönetim sistemleri
  • Elektrik cihazlar